Turkish Translation

Courtesy of Tolga Kombak

 

Bizler pazarlamada yeni yaklaşımlar aracılığı ile müşterilerimize ve organizasyonlarımıza değer yaratmanın daha iyi yollarını ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda:

 

  1. Fikirler ve anlaşmalardan ziyade doğrulanmış öğrenmeye
  2. Silolar ve hiyerarşilerden ziyade müşteri odaklı işbirliğine
  3. “Big-Bang” kampanyalardan ziyade uyumlanabilir ve döngüsel kampanyalara
  4. Sabit tahminlerden ziyade müşteri keşfi sürecine
  5. Katı planlamalardan ziyade esnek planlamalara
  6. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
  7. Az sayıda büyük iddialardan ziyade çok sayıda küçük deneylere
This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.