Swedish Translation

Courtesy of Andreas Tjernsten

 

Vi upptäcker bättre sätt att skapa värde för våra kunder och organisationer genom att ständigt pröva nya tillvägagångssätt inom marknadsföring. Genom detta arbete har vi funnit följande värdefullt:

 

  1. Insikter baserade på data över åsikter och etablerade sanningar
  2. Kundcentrerat samarbete över silos och hierarkier
  3. Anpassningsbara och stegvisa kampanjer över big-bang kampanjer
  4. Kundförståelse som en process över statiska förutsägelser
  5. Flexibel planering över fastlagd
  6. Att tillvarata förändring över att följa en gjord plan
  7. Många små experiment över få och stora satsningar
This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.