Swedish Translation

Courtesy of Tom Söderlund (and for the original version Andreas Tjernsten)

 

För att kunna hålla jämna steg med hastigheten och komplexiteten i dagens marknadsföring, så hittar vi nya sätt att arbeta på: 

 

1. Fokus på kundvärde och affärsnytta istället för aktiviteter och leverabler
2. Leverera värde tidigt och ofta istället för att jobba mot perfektion
3. Lära genom experiment och data istället för åsikter och konventioner
4. Tvärfunktionellt samarbete över silos och hierarkier
5. Reagera på förändringar istället för att följa en statisk plan

This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.