Polish Translation

Courtesy of Jacek Romański

 

Wartości

Aby sprostać szybkości i złożoności dzisiejszego świata marketingu, przyjmujemy nowy sposób pracy:

 

 1. Ukierunkowanie na tworzenie wartości dla klienta oraz rezultaty biznesowe, zamiast na działania i bieżące wyniki

 2.  Dostarczanie wartości szybko i często, zamiast zwlekania w oczekiwaniu na ideał

 3. Uczenie się w oparciu o eksperymenty i dane, zamiast polegania na opiniach i utrwalonych konwencjach.

 4. Interdyscyplinarna współpraca, zamiast podziałów i hierarchii

 5. Dostosowywanie się do zmian, zamiast realizacji sztywnego planu

 

Zasady

Aby sprostać szybkości i złożoności dzisiejszego świata marketingu, przyjmujemy nowy sposób myślenia i nowe sposoby pracy. Zasady oparte zostały na wartościach.

 1. Dobry marketing wymaga bliskiego porozumienia, przejrzystości i wysokiej jakości interakcji z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami
 2. Poszukuj odmiennych i różnorodnych punktów widzenia
 3. Wspieraj zmiany i odpowiadaj na zmiany, aby zwiększać wartość klienta
 4. Planuj tylko do poziomu, który umożliwia efektywną priorytetyzację i realizację
 5. Wykorzystuj szanse i ucz się na błędach
 6. Organizuj się w małe interdyscyplinarne zespoły wszędzie tam, gdzie to możliwe
 7. Buduj programy marketingowe wokół zmotywowanych osób i ufaj, że zrobią to, co do nich należy
 8. Długoterminowy marketingowy sukces wynika z działania w zrównoważonym tempie
 9. Agile marketing to nie wszystko. Mistrzostwo w marketingu wymaga ciągłego stosowania podstawowych zasad marketingowych
 10. Staraj się upraszczać

 

Niniejsza deklaracja może być kopiowana bez żadnych ograniczeń, pod warunkiem, że będzie publikowana w całości i bez zmian.

This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.