Finnish Translation

Courtesy of Maarit Laanti

 

Löydämme parempia tapoja tuottaa arvoa asiakkaillemme ja organisaatioillemme tekemällä markkinointia uusilla tavoilla. Kokemuksemme perustella arvostamme:

 

  1. Todennettua oppimista enemmän kuin mielipiteitä tai yleisiä käytäntöjä
  2. Asiakaskeskeistä yhteistyötä enemmän kuin organisaatiorajoja ja hierarkioita
  3. Sopeutuvia ja vuorovaikutteisia kampanjoita enemmän kuin isoja kertakampanjoita
  4. Asiakkaiden tuntemisen prosessia enemmän kuin kertaluonteista ennustamista
  5. Joustavaa enemmän kuin jäykkää suunnittelua
  6. Vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa
  7. Useita pieniä kokeiluja enemmän kuin isoja arvauksia
This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.