Finnish Translation

Courtesy of Maarit Laanti

 

Pystyäksemme markkinoinnissa nopeuden ja kompleksiuuden asettamiin haasteisiin otamme käyttöön uusia työskentelytapoja:

 

  1. Keskitymme asiakkaan saamaan arvoon ja liiketoiminnan tuloksiin enemmän kuin tekemisiin ja suoritteisiin
  2. Toimitamme arvoa varhaisessa vaiheessa ja usein ennemmin kuin odotamme täydellisyyttä
  3. Opimme kokeiluista ja datasta enemmän kuin mielipiteistä ja totutuista käytännöistä
  4. Teemme yhteistyötä yli eri osa-alueiden kanssa ennemmin kuin toimimme siiloissa ja hierarkioissa
  5. Vastaamme muutoksiin ennemmin kuin pitäydymme kiinteässä suunnitelmassa

 

 

This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.