Dutch Translation

Courtesy of Thomas Lapperre

 

Om gelijke tred te houden met de snelheid en complexiteit van marketing van vandaag, passen we nieuwe manieren van werken toe: 

 

 1. Focussen op klantwaarde en bedrijfsresultaten boven activiteiten en output
 2. Vroegtijdig en regelmatig waarde leveren boven perfectie
 3. Leren door experimenten en data boven meningen en conventies
 4. Cross-functionele samenwerking boven silo's en hiërarchieën
 5. Reageren op verandering boven het volgen van een statisch plan

 

Agile Marketing Principes

 

Om gelijke tred te houden met de snelheid en complexiteit van marketing van vandaag, nemen we een andere mindset en nieuwe manieren van werken aan. De principes werken de waarden verder uit.

   1. Goede marketing vereist nauwe afstemming, transparantie en hoogwaardige interacties met interne en externe klanten
   2. Zoek naar verschillende en diverse gezichtspunten
   3. Omarm en reageer op verandering voor het vergroten van de klantwaarde
   4. Plan alleen tot het niveau voldoende om een effectieve prioritering en uitvoering te garanderen
   5. Neem risico’s: grijp je kansen en leer van je fouten
   6. Organiseer waar mogelijk in kleine, multifunctionele teams
   7. Bouw marketingprogramma's rondom gemotiveerde individuen en vertrouw erop dat ze de klus klaren
   8. Marketingsucces op de lange termijn profiteert van een constant tempo dat langdurig vol is te houden
   9. Agile marketing is niet genoeg. Excellentie in marketing vereist ook continue aandacht voor de uitgangspunten van marketing
   10. Streef naar eenvoud

 

Deze verklaring mag in elke vorm vrij worden gekopieerd, maar alleen in zijn geheel met deze kennisgeving.

This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.