Updated 6/14/2024

Czech Translation

 

Abychom udrželi krok s rychlostí a složitostí dnešního marketingu, zavádíme nové způsoby práce:

 

Hodnoty (values):

1. Hodnota dodaná zákazníkovi a business value před aktivitou a výstupy.
2. Včasné a rychlé dodání hodnoty před dokonalostí.
3. Učení a dodávání pomocí experimentů před konvenčními přístupy a zvyky.
4. Funkční mezitýmová spolupráce před individualitami a hierarchií.
5. Rychlá reakce na změnu před dodržování statického plánu.

Courtesy of Martina Holasová

 

Principy (principles):
 
1. Skvělý marketing vyžaduje úzkou spolupráci, transparentnost a kvalitní interakce s interními a externími zákazníky.
2. Hledejte různé a rozmanité názory.
3. Přijímejte změny a reagujte na ně tak, aby zvýšily hodnotu dodanou pro zákazníka.
4. Plánujte jen do míry, která je dostatečná pro efektivní prioritizaci a provedení.
5. Riskujte a učte se ze svých chyb.
6. Jakmile je to možné, pracujte v malých týmech, které zahrnují různé dovednosti.
7. Budujte marketing kolem motivovaných jednotlivců a důvěřujte jim, že práci zvládnou.
8. Dlouhodobý úspěch v marketingu profituje z udržitelného tempa práce.
9. Agilní marketing sám o sobě nestačí. Věnujte neustálou pozornost samotným základům marketingu.
10. Snažte se o jednoduchost.

 

This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.